MEGHÍVÓ

az HMAA-HC Amerikai Magyar Orvosszövetség – Magyarországi Tagozat Egyesület közgyűlésére.

Az HMAA-HC Amerikai Magyar Orvosszövetség – Magyarországi Tagozat Egyesület (székhelye: 1124
Budapest, Fürj utca 14/D; a továbbiakban: „Egyesület”) elnöke, Prof. Dr. Koller Ákos ezúton értesíti az
Egyesület tagjait, hogy 2023 március 11, 12:00 órára az Egyesület közgyűlését összehívja.

A közgyűlés helye: Bock Hotel Ermitage, 7773 Villány, Batthyány u. 15.
A közgyűlés napirendje:
1. Egyesület címének módosítása: 1124 Budapest, Fürj utca 14/d.-ről 1124 Budapest, Fürj utca 14/a-ra
2. Pénzügyi beszámoló
3. Új hallgatói képviselők megválasztása
4. 2023 évi balatonfüredi kongresszus szervezésével kapcsolatos ügyek
5. HMAA Buffaloi és Houstoni csereprogramjai
6. HMAA Sarasotai konferenciája
7. Egyéb
A közgyűlés előtt az Egyesület szakmai tudományos gyűlést tart 10.00-11.45 között.
A közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést
összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A közgyűlésen valamennyi tagnak 1 szavazata van.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.
Amennyiben a közgyűlésen a tag nem tud személyesen részt venni, úgy – az Alapszabály alapján –
képviseletével más személyt meghatalmazhat. A meghatalmazást a meghatalmazott a közgyűlésre hozza
magával.
Kérjük szíves visszajelzését 2023 március 7-ig a részvételi szándékáról hungary@hmaa.org címre.
Budapest, 2023 február 23.

Tisztelettel: Prof. Dr. Koller Ákos elnök