MEGHÍVÓ

az HMAA-HC Amerikai Magyar Orvosszövetség – Magyarországi Tagozat Egyesület

közgyűlésére

Az HMAA-HC Amerikai Magyar Orvosszövetség – Magyarországi Tagozat Egyesület (székhelye: 7627
Pécs, Tátra utca 1; a továbbiakban: „Egyesület”) elnöke, Dr. Kanizsai Péter, illetve alelnöke, Dr. Horváth
Gábor ezúton értesíti az Egyesület tagjait, hogy

2024. március 9. szombat, 18:00 órára
az Egyesület közgyűlését összehívja.

A közgyűlés helye:
Villapark Várgesztes, 2824, Várgesztes, Villapark

Online csatlakozási lehetőség:
https://shorturl.at/pqCUX

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzYTkzZjUtYzhlMi00MDc3LWE4Y2MtNmY2NTkyMGI0Yzk3%40thread.v2/0?contex t=%7b%22Tid%22%3a%2248f3cb6e-7807-49aa-a7b8-15d98edcaeb3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd49e603-a177-432c-b335-a05dc09cd004%22%7d

A közgyűlés napirendje:
1. Egyesület pénzügyi státusza, PAIGEO pályázat
2. Exchange pályázat helyzete egyetemenként
3. Website fejlesztés státusza, tervek
4. 2024 évi kongresszus szervezői feladatai
5. Hallgatói képviselők beszámolói egyetemenként
6. Hallgatói képviselők megválasztása
7. Egyéb

A közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A közgyűlésen valamennyi tagnak 1 szavazata van.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Amennyiben a közgyűlésen a tag nem tud személyesen részt venni, úgy – az Alapszabály alapján – képviseletével más személyt meghatalmazhat. A meghatalmazást a meghatalmazott a közgyűlésre hozza magával.

Kérjük szíves visszajelzését 2024 február 20-ig a részvételi szándékáról hungary@hmaa.org címre.