Az HMAA-HC Amerikai Magyar Orvosszövetség – Magyarországi Tagozat Egyesület (székhelye: 1124 Budapest, Fürj utca 14/D; a továbbiakban: „Egyesület”) elnöke, Prof. Dr. Koller Ákos ezúton értesíti az Egyesület tagjait, hogy

2023. június 12. hétfő, 21:00 órára

az Egyesület  közgyűlését összehívja.

A közgyűlés helye: 1124 Budapest, Fürj utca 14/A, valamint online, Zoom keretében

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 955 8685 6118

Passcode: 192351

A közgyűlés napirendje:

 

    1. Vezetőségi tagok mandátumának 5 évről 2 évre való módosítása az Alapszabályban

    1. A vezetőségi pozíciókkal és hatáskörökkel kapcsolatos kérdések

    1. Egyesület szervezési kérdéseinek egyeztetése

    1. 2023 évi balatonfüredi kongresszus szervezésével kapcsolatos ügyek

    1. Egyéb

A közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A közgyűlésen valamennyi tagnak 1 szavazata van.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Amennyiben a közgyűlésen a tag nem tud személyesen részt venni, úgy – az Alapszabály alapján – képviseletével más személyt meghatalmazhat. A meghatalmazást a meghatalmazott a közgyűlésre hozza magával.

Kérjük szíves visszajelzését 2023 június 4-ig a részvételi szándékáról hungary@hmaa.org címre.

Budapest, 2023 május 29.

 Tisztelettel:

 Prof. Dr. Koller Ákos

 elnök